fbpx

Klar for en grønnere fremtid? Bygningsenergidirektivet (EPDB) skal gjøre europeiske bygninger mer energieffektive. Dermed skal det bidra direkte til EUs energi- og klimamål. Det ble vedtatt av Europaparlamentet i mars, godkjent av EUs ministerråd i april og nå skal det etter hvert følges opp i alle medlemsland​​​​.

Men, har det så mye å si for oss her i Norge? Svaret er ja! Gjennom EØS-avtalen er vi forpliktet til å følge mange av EUs direktiver. Prosessen er slik at det gjøres en vurdering av direktivets EØS-relevans og eventuelle behov for tilpasning. EPDB er på sin side allerede vurdert som EØS-relevant. Dermed må vi etter alt å dømme implementere det – selv om det altså er rom for egne tilpasninger.

 

Nye regler, mål og krav

Vi har fastslått at EPDB kommer. Men hva innebærer det egentlig? Vel, målet er i alle fall å redusere energiforbruket i bygninger over hele Europa. Her er noen av de viktigste endringene som skal gjøres:

Renovering av bygg

16 prosent av de dårligst presterende bygningene skal renoveres innen 2030. Det øker deretter til 26 prosent innen 2033. Mange eldre bygg må dermed gjennomgå store oppgraderinger. Innen 2030 skal dessuten energiforbruket senkes med minst 16 prosent, og ytterligere 20-22 prosent innen 2035. Det vil naturlig nok kreve betydelige investeringer.

Nullutslipp

Innen 2050 skal alle bygninger være nullutslippsbygg. Alle nye bygninger skal være det fra 2030. Offentlige bygninger skal på sin side nå nullutslippsstatus allerede innen 2028. For å få nullutslippsstatus må byggene være ekstremt energieffektive. De bør i stor grad bruke fornybare energikilder. Energibehovet kan også senkes gjennom forbedret isolasjon, høykvalitetsvinduer og effektiv varmestyring.

Energieffektive systemer

Energistyringssystemer skal forbedres. Det kan bety installasjon av avanserte systemer for klimakontroll, og annen teknologi som bidrar til å redusere forbruket. Det hjelper absolutt miljøet, men ikke nok med det: Det vil også redusere strømregningen for mange.

Fornybare energikilder

Bruken av fornybare energikilder som solcellepaneler er en viktig del av direktivet. Nye bygninger bør være klargjort for å kunne installere slike systemer. Fra 2026 vil det faktisk være krav om solcellepaneler på store bygg, og fra 2029 gjelder dette alle nye boligbygg​.

Hva betyr det for norske boligeiere?

De nevnte EU-kravene kan føre til at norske huseiere må ta en rekke grep for å gjøre hjemmene sine mer energieffektive. Tenk deg et eldre hus i Oslo: Med nye energikrav må det kanskje oppgraderes med moderne isolasjon og solcellepaneler. Det kan bli kostbart – men det kan også lønne seg på lang sikt.

Oppgraderinger som monner

Har du merket at strømregningen din har vært høyere enn du liker? Da kan det være på tide å tenke på energieffektivisering! Utbedring av isolasjon i tak og vegger, kan bidra til å holde varmen inne om vinteren og ute om sommeren. Å bytte ut gamle, trekkfulle vinduer med nye, energieffektive varianter kan også ha stor betydning. I tillegg vil en varmepumpe kunne gi jevn varme til en lavere pris enn tradisjonelle varmesystemer.

I EPDB er det satt mål om at alle nye boliger skal være nullutslippsboliger innen 2050. Det betyr at bygningene skal være så energieffektive at de knapt nok bruker energi. Og den energien de bruker, skal komme fra fornybare kilder. Du kan bidra til det ved å oppgradere til energiklasse A, den høyeste standarden for energieffektivitet.

Har du tenkt på å installere solceller på taket ditt, for eksempel? Visste du at det kan gi betydelige energibesparelser? Vi tilbyr moderne solcellesystemer som enkelt kan integreres i eksisterende bygningsstrukturer.

For deg som er huseier kan slike investeringer gi lavere strømregninger, økt hjemmekomfort og høyere salgsverdi. På sikt vil det altså ikke bare være bra for miljøet, men også for lommeboka. Så, neste gang du vurderer å gjøre forbedringer hjemme, husk at energieffektive løsninger kan gi mange fordeler.

Økonomiske insentiver

I Norge kan du få støtte til grønne tiltak gjennom tilskuddsordninger. Enova gir deg støtte til energirenoveringer og installasjon av fornybare energikilder. Det gjør det mye enklere å gjennomføre nødvendige oppgraderinger.

Hva med næringsbygg?

Næringsbygg står overfor utfordringer, men også mange muligheter under EUs bygningsenergidirektiv. For å oppfylle kravene, må det investeres i renoveringer for å forbedre bygningenes energiytelse. 

Energistyring, isolasjon og fornybarhet

Har du noen gang tenkt på hvor mye energi som går til spille i et stort kontorbygg? Med avanserte energistyringssystemer, kan energibruken overvåkes og optimaliseres. Det kan være alt fra smart belysning som slår seg av når ingen er i rommet, til energieffektiv klimakontroll som tilpasser seg behovet gjennom dagen. 

For mange eldre næringsbygg er dårlig isolasjon et stort problem. For å redusere varmetap og få bedre energieffektivitet bør isolasjon og tetting utbedres. Det gjelder spesielt eldre bygg som ble oppført før moderne energikrav kom på plass. Ved å forbedre isolasjonen sparer du energi. Dessuten vil det forbedre innemiljøet som en ekstra bonus.

Direktivet setter fokus på fornybare energikilder. For eksempel i form av solceller på taket. Det gir betydelige kostnadskutt over tid, i tillegg til at det minsker vår avhengighet av fossile brensler. Fornybar energi er rett og slett en klinkende smart investering, som på sikt betaler for seg selv.

Trenger du bistand?

Er hjemmet ditt klart for fremtidens energikrav? Vi hjelper deg gjerne gjennom hele prosessen. Kontakt oss på tlf. 415 28 500 eller post@nordpett.no for en helt uforpliktende dialog. Vi ser frem til å høre fra deg!

Ofte stilte spørsmål

Hva betyr nye EU-krav for norske boliger?

Kravene under bygningsenergidirektiver innebærer strengere energistandarder. Det stilles blant annet krav om renovering av de dårligst presterende bygningene, nullutslippsbygg, og bruk av fornybare energikilder. 

Hva er de viktigste endringene?

De nye reglene krever at 16 % av de dårligst presterende bygningene skal renoveres innen 2030. Energiforbruket skal på samme tid reduseres med minst 16 %. Fra 2026 vil det være påbudt for alle nye store bygg å ha solcellepaneler.

Hva betyr dette for nye bolighus?

Nye bolighus må være konstruert for å være ekstremt energieffektive. De bør ha integrerte løsninger for bruk av fornybare energikilder som solcellepaneler​​. 

Hvordan kan jeg få støtte til oppgradering?

Enova har tilskuddsordninger for energirenovering og installasjon av fornybare energikilder.